Hart van Oudkarspel

Hart van Oudkarspel

Stichting Hart van Oudkarspel  is in 2008 ontstaan uit een initiatief van een aantal maatschappelijk betrokken inwoners.

De Stichting stelt zich ten doel om historisch waardevolle gebouwen in het dorpsdeel Oudkarspel van de gemeente Dijk en Waard te behouden. Het uitgangspunt daarbij is dat de gebouwen op grond van hun monumentale of historische kenmerken een karakteristiek onderdeel blijven vormen van het dorpsbeeld en bij voorkeur gebruikt kunnen worden voor maatschappelijke of culturele doeleinden, die de gemeenschap van het dorp ten goede komt. Waar nodig of mogelijk (zoals bij Het Regthuis en Het Behouden Huis) neemt de Stichting zelf de exploitatie van de betreffende panden ter hand.

Het beheer en de exploitatie geschiedt geheel met de inzet van vrijwilligers.

Het Dagelijks Bestuur van de Stichting Hart Van Oudkarspel bestaat uit:

Voorzitter
Yvonne Rep

Secretaris
Hans de Graaf

Penningmeester
Paul Wezenbeek