Over ons

Hart van Oudkarspel

Stichting Hart van Oudkarspel is eigenaar en exploitant van Het Regthuis. De stichting is ontstaan in 2008 uit een initiatief van een aantal maatschappelijk betrokken inwoners.

Het Regthuis vroeger

Oudkarspel kent al vanuit de middeleeuwen een lange en soms roerige geschiedenis. Het Regthuis neemt daarbinnen vanaf het begin van de 17e eeuw een bijzondere plaats in.

Het Regthuis in beeld

Met de laatste renovatie in 2017 is Het Regthuis weer in zijn oude negentiende-eeuwse luister hersteld. Een kleine fotocollage van met name het interieur geeft daarvan een goed beeld